Content

poniedziałek, 8 czerwca 2009

jestemjestemniecierpliwajestemszczęśliwajestemmelancholijnajestemcierpliwajest
empunktualnajestemczarownicowatanielubięzielonegokoloruuwielbiambóbismak
pieprzuczytamzadużoksiążekpasjamisłuchammuzykichciałabymsięnauczyćszydeł
kowaćchciałabymsięnauczyćrobićfrywolitkiczółenkiemchciałabymmiećciąglezi
elonowgłowiechciałabymwkońcudorosnąćchciałabymznaleźćswojądrogęchciałaby
msamasiebiezacząćwidziećjakokobietęchciałabymmiećwięcejmarzeńchciałabympo
jechaćnakonieclubnapoczątekświatalubięsmakizapachpomarańczyniebojęsięciemno
ściczasembojęsięstrasznychksiążekistrasznychsnówchciałabymranousłyszećodciebiedz
ieńdobrynapowitanieawieczoremdobranocchciałabymabyświedziałkiedymnieprzytul
ićakiedyrozśmieszyćniechcęwięcejbaćsięanibóluanidentystychcęlepiejpływaćchcę
odczasudoczasugłośnokrzyczećchcęznowuubraćfioletowąbluzkęchciałabymchoćrazjesz
czepomoczyćnogiwfontanniewwiedniuuwielbiamstareuliczkipragibarwatwojegogło
suzmieniamojeżyciechcialabymmiećsnyoliniikarkumężczyznyiprzeczytaćporazkolej
nywszystkieksiążkicarrollawierzężewszystkiedobrerzeczyspotykajątychktórzyda
jąimposłuchwierzężewszystiedobrerzeczyspotykajątychktórzypokładająufnośćwbo
gusłowobogajestmiświatłemustóplampąnamojejścieżcechoćityjesteśmiświatłemcza
semnaprzekórwszystkimateńskimbogomimędrcomlubięniektóresuryzkoranuiwca
lenieinteresujemnietalmudchciałabymmiećcałyczasświataabyprzeżyćwszystkocowa
żneipiękneicojeszczenawetniepomyślanebymiećpotemzacobogupodziekowaćdziękuję
zawszystkieobecnebłogosławieństwazakażdąchwilęchciałabymjeszczekilkachwilsp
ędzićztobąnieważnejakiebymiałybyćbylebybyływspólnechcęoceanutakbłękitnegoja
kwsnachozihuatanejonielubięanikataruanigorączkinielubięaspirynyniechtacytry
nkawkońcuurośnieizacznieowocowaćchciałabymjeszczewielerzeczyiwcaleniejestem
zachłannachcętylkowykorzystaćwpełniswójczasbowiemżejużdrugiejszansyniedosta
nęchcębraćciebiecałymigarściamilubiężółtykolorlubięsmaklodówwiśniowychipist
acjowychlubiękawęzmlekiemicukremuwielbiamhałasulicznymamczerwoneokularyitorebkę.

* * *

nie boję się ciemności.
nawet jeśli nie ma, nawet jeśli nie widzę żadnego światła.

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Blog Archive

O mnie

Moje zdjęcie
po prostu: blondynka. wierzy, że zihuatanejo istnieje naprawdę. wierny wyznawca moleskine'a.